Metabolizm notatki zadania matura
Matura notatki biologia | wszystkie notatki do matury

Metabolizm notatki zadania matura

Notatki do matury z biologii z Metabolizmu oraz zadania do matury z odpowiedziami

Notatki z biologi do matury zawierają zagadnienia:
– charakterystyczne cechy budowy enzymu białkowego
– przebieg katalizy enzymatycznej
– na czym polega swoistość enzymów
– regulacja aktywności enzymów w komórce (inhibicja kompetycyjna i niekompetycyjna, fosforylacja, defosforylacja, aktywacja proenzymów)
– funkcje enzymatyczne cząsteczki RNA
– „szlak metaboliczny”, „cykl przemian metabolicznych”
– anabolizm i katabolizm
– związki wysokoenergetyczne na podstawie ATP
– przemiany metaboliczne komórki zwierzęcej i roślinnej
– substraty i produkty głównych szlaków i cykli metabolicznych (fotosynteza, etapy oddychania tlenowego, oddychanie beztlenowe, glikoliza, glukoneogeneza, rozkład kwasów tłuszczowych, synteza kwasów tłuszczowych, cykl mocznikowy)
– oddychanie tlenowe
– różnice między oddychaniem tlenowym a fermentacją
– przebieg glikolizy, dekarboksylacji oksydacyjnej pirogronianu, cyklu Krebsa i łańcucha oddechowego
– zasada działania łańcucha oddechowego i mechanizm syntezy ATP
– proces fotosyntezy i jego znaczenie na Ziemi
– rola najważniejszych barwników biorących udział w fotosyntezie
– przebieg zależnej od światła fazy fotosyntezy
– etapy cyklu Calvina

Powtórka przed maturą z biologii oraz sprawdzianami i testami w liceum. Notatki to z pewnością najlepsza powtórka przed maturą do biologii.
stron
41

Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
oszczędzasz 38 zł
oszczędzasz 105 zł

Cena 39 zł

notatki arkusze zadania materiały
Wykup dostęp

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu.

Oświadczam że zostałem/am poinformowany i wyrażam na to zgodę że dostęp uruchamiany w momencie zarejestrowania płatności, wiąże się z utratą prawa odstąpienia od umowy.

Cena 79 zł

notatki arkusze zadania materiały
Wykup dostęp

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu.

Oświadczam że zostałem/am poinformowany i wyrażam na to zgodę że dostęp uruchamiany w momencie zarejestrowania płatności, wiąże się z utratą prawa odstąpienia od umowy.

Cena 129 zł

notatki arkusze zadania materiały
Sprawdź
Wykup dostęp

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu.

Oświadczam że zostałem/am poinformowany i wyrażam na to zgodę że dostęp uruchamiany w momencie zarejestrowania płatności, wiąże się z utratą prawa odstąpienia od umowy.

Anuluj

Zobacz notatki Metabolizm Enzymy Fotosynteza PDF

Metabolizm zadania i odpowiedzi do matury

Zagadnienia metabolizm notatki do matury

Wszystkie zagadnienia do matury z biologi które oczywiście pomogą Ci zdać maturę z biologii. Notatki z działu metabolizm zawierają przede wszystkim informację takie jak:

 • Charakterystyczne cechy budowy enzymu białkowego w szczegulności np. z czego składa się enzym
 • Dokładny opis przebiegu katalizy enzymatycznej który zawiera podobnie do schematów informację produkt, substrat, reakcja.
 • Wyjaśnienia na czym polega swoistość enzymów dlatego określa czynniki warunkujące ich aktywność (temperatura, pH, stężenie soli, obecność inhibitorów lub aktywatorów).
 • Przykłady różnych sposobów regulacji aktywności enzymów w komórce (inhibicja kompetycyjna i niekompetycyjna, fosforylacja w związku z tym defosforylacja, aktywacja proenzymów.
 • Istotna możliwość pełnienia funkcji enzymatycznych w rezultacie przez cząsteczki RNA.
 • Ogólne zasady metabolizmu ze względu na „szlak metaboliczny”, „cykl przemian metabolicznych”.
 • Cykl Calvina jako przykład szlaku cyklicznego.
 • Porównanie anabolizm i katabolizm ze względu na powiązania między nimi.
 • Zasadnicze przemiany metaboliczne komórki zwierzęcej i roślinnej i godne uwagi różnice.
 • Substraty i produkty głównych szlaków i cykli metabolicznych przede wszystkim fotosynteza, etapy oddychania tlenowego, oddychanie beztlenowe, glikoliza, glukoneogeneza, rozkład kwasów tłuszczowych, synteza kwasów tłuszczowych, cykl mocznikowy.
 • Różnicę między oddychaniem tlenowym a fermentacją, i z pewnością, porównanie ich bilansu energetycznyego
 • Na podstawie schematu podaje przede wszystkim przebieg glikolizy, dekarboksylacji oksydacyjnej pirogronianu, cyklu Krebsa i łańcucha oddechowego.
 • Zasada działania łańcucha oddechowego i istotny mechanizm syntezy ATP.
 • Na zakończenie proces fotosyntezy i jego znaczenie na Ziemi oraz rola najważniejszych barwników biorących udział w fotosyntezie
 • Tak jak Poprzednio przebieg zależnej od światła fazy fotosyntezy, przedstawia funkcje obu fotosystemów i wyjaśnia, w jaki sposób powstaje NADPH i ATP.
 • Na koniec etapy cyklu Calvina oraz jego schemat.

Podobne