Budowa i funkcjonowanie komórki
Matura notatki biologia | wszystkie notatki do matury

Matura notatki Budowa i funkcjonowanie komórki

Notatki do matury z biologii z Budowy i funkcjonowania komórki oraz zadania do matury z odpowiedziami

Notatki z biologi do matury zawierają zagadnienia:
– podobieństwa i różnice między komórką prokariotyczną a eukariotyczną oraz między komórką roślinną, grzybową i zwierzęcą
– Komórka zwierzęca i jej organelle
– Podobieństwa między komórką zwierzęcą a roślinną i grzybową
– Różnice między komórką zwierzęcą, roślinną i grzybową
– przebieg plazmolizy w komórkach roślinnych
– budowa i funkcje mitochondriów i chloroplastów
– endosymbiotyczne pochodzenie chloroplastów i
mitochondriów
– rola wakuoli, rybosomów, siateczki śródplazmatycznej (gładkiej i szorstkiej), aparatu Golgiego, lizosomów i peroksysomów w przemianie materii komórki
– grup organizmów charakteryzujące się obecnością
ściany komórkowej
– sposoby poruszania się komórek oraz rola cytoszkieletu w ruchu komórek i transporcie wewnątrzkomórkowym
– znaczenie połączeń międzykomórkowych u organizmów
wielokomórkowych
– Połączenia komórkowe, występujące w organizmach roślinnych

Powtórka przed maturą z biologii oraz sprawdzianami i testami w liceum. Notatki to z pewnością najlepsza powtórka przed maturą do biologii.
stron
32

Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
oszczędzasz 38 zł
oszczędzasz 105 zł

Cena 39 zł

notatki arkusze zadania materiały
Wykup dostęp

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu.

Oświadczam że zostałem/am poinformowany i wyrażam na to zgodę że dostęp uruchamiany w momencie zarejestrowania płatności, wiąże się z utratą prawa odstąpienia od umowy.

Cena 79 zł

notatki arkusze zadania materiały
Wykup dostęp

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu.

Oświadczam że zostałem/am poinformowany i wyrażam na to zgodę że dostęp uruchamiany w momencie zarejestrowania płatności, wiąże się z utratą prawa odstąpienia od umowy.

Cena 129 zł

notatki arkusze zadania materiały
Sprawdź
Wykup dostęp

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu.

Oświadczam że zostałem/am poinformowany i wyrażam na to zgodę że dostęp uruchamiany w momencie zarejestrowania płatności, wiąże się z utratą prawa odstąpienia od umowy.

Anuluj

Budowa i funkcjonowanie komórki

Oto najlepsze materiały które przede wszystkim przygotują do matury z biologi. Zagadnienia poruszane to budowa i funkcjonowanie komórki zawierają między innymi istotne tematy takie jak podobieństwa i różnice między komórką prokariotyczną a eukariotyczną oraz między komórką roślinną, grzybową i
zwierzęcą. Komórka zwierzęca i jej organelle wraz z zaznaczonymi elementami na schemacie niewątpliwe podobieństwa między komórką eukariotyczną a prokariotyczną. Zestawienie komórki prokariotycznej cudzożywnej (prokariota) z komórką zwierzęcą (eukariota) bez wątpienia pokazuje różnice w budowie. Komórki eukariotyczne to takie, które posiadają jądro komórkowe, natomiast prokariotyczne to takie które go nie mają. Bezsprzeczne różnice między komórką eukariotyczną a prokariotyczną i oczywiście podobieństwa między komórką zwierzęcą a roślinną i grzybową.

Błony komórkowe, wskazujące na związek między budową a funkcją pełnioną przez błony

  • Elementy budowy błony komórkowej w związku z jej funkcją przede wszystkim Budowa i funkcje błon komórkowych.
  • Przebieg dyfuzji prostej w przeciwieństwie do przebiegu dyfuzji ułatwionej.
  • Przebieg transportu aktywnego w związku z Endocytozą i jej typami oraz w wyniku egzocytozy.
  • Wyjaśnienie przebiegu plazmolizy w komórkach roślinnych, odwołując się do zjawiska osmozy w związku z tym wyjaśnienie dokładne zjawiska osmozy.
  • Przede wszystkim dokładny opis budowy i funkcji mitochondriów i chloroplastów i argumenty na rzecz ich endosymbiotycznego pochodzenia.

Zobacz notatki z Budowy i funkcjonowania komórki oraz zadania wraz z odpowiedziami PDF

Budowa i funkcje mitochondriów i budowa i funkcje chloroplastów

Elementy budowy mitochondrium i w rezultacie porównanie ich z elementami budowy chloroplastu.
Argumenty na endosymbiotyczne pochodzenie chloroplastów i mitochondriów. Wyjaśnienie roli wakuoli, rybosomów, siateczki śródplazmatycznej (gładkiej i szorstkiej), aparatu Golgiego, lizosomów i peroksysomów przede wszystkim w przemianie materii komórki.

  • Przykłady grup organizmów charakteryzujących się obecnością ściany komórkowej ze względu na związek między jej budową a funkcją.
  • Sposoby poruszania się komórek i jeszcze bardziej istotna rola cytoszkieletu w ruchu komórek i transporcie wewnątrzkomórkowym.
  • Rola cytoszkieletu w transporcie wewnątrzkomórkowym ze względu na ruch undulipodialny i ruch ameboidalny.
  • znaczenie połączeń międzykomórkowych u organizmów wielokomórkowych w rezultacie połączenia komórkowe, występujące w organizmach zwierzęcych.
  • Na koniec połączenia komórkowe, występujące w organizmach roślinnych.


Podobne