Biologia notatki rośliny pdf
Matura notatki biologia | wszystkie notatki do matury

Biologia notatki rośliny pdf

Notatki do matury z biologii z działu rośliny PDF

Notatki z biologi do matury zawierają zagadnienia:
– Porównanie warunków życia roślin w wodzie i na lądzie oraz cechy roślin, które umożliwiły im opanowanie środowiska lądowego
– cechy charakterystyczne mszaków, widłaków, skrzypów, paproci oraz roślin nago- i okrytonasiennych
– Zróżnicowanie budowy ich ciała , wskazanie poszczególnych organów i określenie ich funkcji
– Porównanie przemiany pokoleń i faz jądrowych grup roślin wskazując na stopniową redukcję pokolenia gametofitu w trakcie ewolucji na lądzie
– przedstawiciele rodzimych gatunków iglastych
– rośliny jednoliścienne od dwuliściennych, oraz ich cechy
charakterystyczne
– przykłady znaczenia roślin w życiu człowieka np. rośliny jadalne, trujące, przemysłowe, lecznicze
– rośliny budowa i funkcje tkanek i organów
– budowę anatomiczna organów roślinnych: pierwotna i wtórna
– modyfikacje organów roślin korzeni, liści, łodygi jako adaptacje do bytowania w określonych warunkach środowiska
– formy ekologiczne roślin w zależności od dostępności wody i światła w środowisku
– Rośliny odżywianie się
– sposób pobierania wody i soli mineralnych oraz mechanizmy transportu wody
– drogi, jakimi do liści docierają substraty fotosyntezy i jakimi produkty fotosyntezy rozchodzą się w roślinie
– Rośliny rozmnażanie się
– budowę kwiatu okrytonasiennych
– powstawanie gametofitów męskiego i żeńskiego, zapłodnienie komórki jajowej oraz rozwój i kiełkowanie nasienia u rośliny okrytonasiennej
– podstawowe sposoby rozsiewania się nasion
– sposoby rozmnażania wegetatywnego
– Rośliny reakcja na bodźce
– podstawowe sposoby reakcji roślin na bodźce ruchy tropiczne i nastyczne
– rola hormonów roślinnych w funkcjonowaniu rośliny

Powtórka przed maturą z biologii oraz sprawdzianami i testami w liceum. Notatki to z pewnością najlepsza powtórka przed maturą do biologii.
stron ponad
100

Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
oszczędzasz 38 zł
oszczędzasz 105 zł

Cena 39 zł

notatki arkusze zadania materiały
Wykup dostęp

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu.

Oświadczam że zostałem/am poinformowany i wyrażam na to zgodę że dostęp uruchamiany w momencie zarejestrowania płatności, wiąże się z utratą prawa odstąpienia od umowy.

Cena 79 zł

notatki arkusze zadania materiały
Wykup dostęp

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu.

Oświadczam że zostałem/am poinformowany i wyrażam na to zgodę że dostęp uruchamiany w momencie zarejestrowania płatności, wiąże się z utratą prawa odstąpienia od umowy.

Cena 129 zł

notatki arkusze zadania materiały
Sprawdź
Wykup dostęp

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu.

Oświadczam że zostałem/am poinformowany i wyrażam na to zgodę że dostęp uruchamiany w momencie zarejestrowania płatności, wiąże się z utratą prawa odstąpienia od umowy.

Anuluj

Notatki biologia Rośliny PDF

Notatki do matury z biologi z działu rośliny zawierają przede wszystkim informacje:

 • warunki życia roślin w wodzie i na lądzie oraz bez wątpienia istotne cechy roślin, które umożliwiły im opanowanie środowiska lądowego
 • cechy charakterystyczne mszaków, widłaków, skrzypów, paproci oraz roślin nago- i okrytonasiennych, i w związku z tym zróżnicowanie budowy ich ciała, oraz poszczególne organy i ich funkcje.
 • porównanie przemiany pokoleń i faz jądrowych grup roślin wymienionych przede wszystkim wskazując na stopniową redukcję pokolenia gametofitu w trakcie ewolucji na lądzie.
 • Rozpoznaje chociaż przedstawicieli rodzimych gatunków iglastych
 • rozróżnienie rośliny jednoliścienne od dwuliściennych, wskazując ich cechy charakterystyczne w związku z tym cechy liścia i kwiatu, system korzeniowy, budowa anatomiczna korzenia i pędu.
 • Podaje przykłady znaczenia roślin w życiu człowieka przede wszystkim rośliny jadalne, trujące, przemysłowe, lecznicze

Notatki Tkanki roślinne

Zobacz notatki z tkanek roślinnych PDF:

 • charakterystyczne cechy budowy tkanek roślinnych twórczej, okrywającej, miękiszowej, wzmacniającej, przewodzącej, ponieważ identyfikuje je na rysunku (schemacie, preparacie mikroskopowym, fotografii itp.), określając związek ich budowy z pełnioną funkcją
 • budowa morfologiczną rośliny okrytonasiennej, w związku z tym rozróżniając poszczególne organy i określając ich funkcje
 • budowa anatomiczna organów roślinnych przede wszystkim pierwotną i wtórną budowę korzenia i łodygi rośliny dwuliściennej, pierwotną budowę łodygi rośliny jednoliściennej, budowę liścia, określając związek ich budowy z pełnioną funkcją
 • modyfikacje organów roślin (korzeni, liści, łodygi) z pewnością mające wpływ na adaptacje do bytowania w określonych warunkach środowiska
 • formy ekologiczne roślin podobnie do zależności od dostępności wody i światła w środowisku
 • główne makro- i mikroelementy (C, H, O, N, S, P, K, Mg) oraz przede wszystkim określa ich źródła dla roślin
 • sposób pobierania wody i soli mineralnych oraz dla wyjaśnienia mechanizmy transportu wody w związku z tym potencjał wody, transpiracja, siła ssąca liści, kohezja, adhezja, parcie korzeniowe
 • warunki wymiany gazowej u roślin, w rezultacie wskazując odpowiednie adaptacje w ich budowie anatomicznej
 • drogi, jakimi do liści docierają substraty fotosyntezy i z pewnością istotne produkty fotosyntezy rozchodzą się w roślinie

Notatki rośliny nasienne

 • podstawowe cechy zalążka i nasienia oraz na koniec ich znaczenie adaptacyjne do życia na lądzie
 • budowa kwiatu okrytonasiennych w związku z tym jej różnorodność i sposoby zapylania
 • Na zakończenie powstawanie gametofitów męskiego i żeńskiego, zapłodnienie komórki jajowej oraz rozwój i kiełkowanie nasienia u rośliny okrytonasiennej
 • podstawowe sposoby rozsiewania się nasion przede wszystkim z udziałem wiatru, wody i zwierząt, oraz odpowiednie adaptacje w budowie owocu

Rośliny – reakcja na bodźce

 • podstawowe sposoby reakcji roślin na bodźce ze względu na ruchy tropiczne i nastyczne, ich przykłady fototropizm, geotropizm, sejsmonastia, nyktynastia
 • rolę hormonów roślinnych w funkcjonowaniu rośliny, przede wszystkim w reakcjach tropicznych

Notatki biologia rośliny zielone i paprotniki

Zadania do matury z biologii – Biologia notatki rośliny

Mszaki i paprotniki zadania

Rośliny nasienne zadania

Tkanki roślinne zadania

Podobne