§1

Organizatorem serwisu sms jest Sebastian Popek Earth Studio

§2

Obsługę techniczną związaną z kodami SMS i numerami SMS Premium sprawuje serwis Tpay.com obsługiwany przez firmę FirstCom Europe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hennela 5, 02-495 Warszawa.

§3

Serwis SMS polega na udostępnieniu kodu jednorazowego, który umożliwia uzyskanie pełnego dostępu do materiałóansw (treści) zamieszczonych w serwisie internetowym matura.notatki.eu. Użytkownik po wysłaniu SMSa o treści PGJ.RMYF na numer 92555, otrzymuje SMSa z kodem dostępu.

§4

Koszt wysłania SMS wynosi 30,75 zł brutto. Usługa dostępna jest dla sieci Orange, T-Mobile, Plus, Play, Cyfrowy Polsat oraz wszystkich sieci wirtualnych MVNO. Usługa nie jest dostępna poza granicami Polski.

§5

Tylko poprawnie wysłany SMS z dokładnie wpisaną komendą i numerem SMS Premium, uprawnia do uzyskania kodu jednorazowego. W przypadku błędnie wpisanego SMSa, Użytkownik otrzyma komunikat o błędnie wysłanej komendzie. Zgodnie z zasadami opłata za każdego wysłanego SMSa jest pobierana przez operatorów GSM w momencie jego wysłania, nawet jeśli jest to SMS o nieprawidłowej treści. Organizator informuje, iż nie ma obowiązku zwrotu kosztów SMSa bądź przesłania ponownie kodu, w przypadku jeśli Użytkownik wysłał błędną treść SMSa.

§6

W celu ograniczenia nadużyć telekomunikacyjnych (fraudów) w serwisie wprowadzono ograniczenia w ilości wysyłanych SMSów z jednego numeru MSISDN w ciągu jednej doby. Ograniczenie pozwala w ciągu jednej doby na wysłanie na dany numer, SMS-ów o wartości nie przekraczającej 100 zł netto. SMSy wysłane ponad tą kwotę uznawane będą jako tzw. fraudy, i nie będą uznawane.

§7

Wszelkie uwagi oraz reklamacje dotyczące działania serwisu prosimy kierować do administracji serwisu internetowego matura.notatki.eu poprzez wysłanie e-maila na adres: kontakt@notatki.eu.
Wszelkie uwagi i reklamacje związane z obsługą techniczną kodów SMS i SMS Premium proszę kierować do FirstCom Europe Sp. z o.o. na adres e-mail: reklamacje@teleforte.com.pl lub na infolinię dostępną pod numerem telefonu: 223974999§8

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości przesłane poprzez SMS i nie dostarczone lub opóźnione z przyczyn leżących po stronie Operatora sieci komórkowej.

§9

Korzystanie z usługi oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.

§10

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody jakie może ponieść odbiorca w wyniku korzystania lub braku dostępu do sieci internet.